Образование

Изборите за ректор на ВТУ ще се проведат на 29 май

Изборите за ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  ще се проведат на 29 май. Решението за свикването на отчетно-изборното общо събрание на Университета е на Академичния съвет.

Централната избирателна комисия за мандат 2023 – 2027-а  ще има 13-членен състав. За председател е определен   доц. Цанко Стефанов. Той е преподавател в Стопанския факултет, а от миналата година и главен секретар на Областна администрация Велико Търново. Негов заместник  ще бъде  гл. ас. Милка Ламбева – Стефанова, преподавател в Юридическия факултет, катедра „Публичноправни науки“.