Култура

Златен медал за фолклорни групи от Ресен на престижен фестивал

Златен медал спечелиха фолклорни групи от село Ресен  на 18-ия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в град Неделино. Групата за изворен фолклор „Зелен бръшлян” и детската фолклорна група „Ресненче” са представили обичаите „Първо запридане” и „Залагане и откупуване на дете” и песните „Рабуляла съй Русанкъ” и „Какъй съй керван задалу”.

Двете групи функционират към читалище „Народна просвета 1874”.