Здравеопазване

РЗИ – Велико Търново с поредна лятна кампания за превенция на ХИВ/СПИН

         71 граждани се изследваха в тридневната антиСПИН-кампания на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Тя се проведе чрез мобилния кабинет за анонимно и безплатно консултиране в Горна Оряховица, Павликени и Полски Тръмбеш. Резултатите на изследваните в него са отрицателни, информират от екипа. По време на кампанията желаещите са получили консултации и от специалистите на кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене на РЗИ – Велико Търново.
         Извършени са консултации за отказване от тютюнопушене и спирометрии на бивши и настоящи пушачи от трите населени места. От общо изследваните 61 лица – 39 жени и 22 мъже, 7 са с рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром и са насочени за допълнителни консултации при личния лекар или пулмолог.
        В рамките на кампанията бяха проведени забавни игри по теми, свързани със сексуално-предаваните инфекции и най-разпространените митове и твърдения за ХИВ/СПИН. Раздадени са 366 презерватива и 375 здравно-образователни материали по темата.

 Лятната антиСПИН кампания се проведе под мотото„Ваканция без риск – за да изживееш най-страхотното лято!”. Нейната цел бе да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и рисковото сексуално поведение и да мотивира хората за грижа и отговорност към собственото им здраве.