Здравеопазване

Здравната каса вече ще приема дарения заради Фонда за лечение на деца

Заради закриването на Фонда за лечение на деца Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще започне да приема дарения. Това каза зам.-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева по време на изслушването на съвместно заседание на парламентарните Комисии за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите и по здравеопазването. Причината е, че от 1 април касата ще започне да изпълнява функциите на Фонда.

Като част от НЗОК Фондът ще разполага със същия бюджет, както досега – 12 млн. лв., а даренията, които ще постъпват в Касата, ще бъдат разходвани целево по волята на дарителя. Контролът ще се осъществява от Сметната палата.

Според Жени Начева прехвърлянето на Център „Фонд за лечение на деца“ към Националната здравноосигурителна каса ще е безпрепятствено. „Предвидено е да се запазят всички функции на фонда“, посочи тя.

Основната цел на тази промяна е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и по-ефективно разходване на обществените средства за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване. Идеята на здравните власти е промяната да доведе до по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение.

Заявленията на децата, кандидатстващи за финансиране от Фонда за лечение на деца, от 1 април ще се подават в централното управление на Касата, както и във всички районни здравни каси. До момента вече 12 деца са започнали лечение в чужбина и ако се наложи след тяхното завръщане, консултативното им наблюдение ще бъде продължено.