Здравеопазване Община

За по-чист въздух: Община Велико Търново ще купи техника за 1 млн. лв. за миене на улици и тротоари

Закупуване на техника за миене на улици и тротоари на стойност 1 087 865 лв. ще предприеме община Велико Търново, като целта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията ѝ. За целта от общинската администрация искат съгласието на местния парламент да се кандидатства за безвъзмездно финансиране пред ПУДООС.

Финансирането е допустимо за проектни предложения на общини, в които е регистрирано нарушено качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици за период от 5 години назад. Общият финансов ресурс, определен за община Велико Търново на база брой на население, възлиза на стойност 1 087 865 лв.

Мария Христова