Икономика

За половин година НАП-Велико Търново събра над 8 милиона от просрочени задължения

Публичните изпълнители от Националната агенция за приходите във Велико Търново и през това лято посещават търговски обекти и изземат парите от касите на длъжници, които не плащат доброволно задълженията си към бюджета и отказват контакт с Агенцията.

39 679 335 лв. просрочени данъчни и осигурителни задължения от длъжници на територията на Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново постъпиха по сметките на приходната агенция през първото полугодие, след предприети действия от публичните изпълнители на агенцията. Платените суми в областта са 8 140 025 лв. Това е резултатът от проведените на територията на цялата дирекция срещи и телефонни контакти с 421 длъжници със задължения към хазната в размер над 50 000 лв.

Проведените срещи в областта са 14. От началото на годината 156 фирми на територията на Териториалната дирекция във Велико Търново са получили разрешение за неотложни плащания, а в региона броят им е 22. Това позволява на фирмите да ползват за дейността си част от постъпващите по запорираните им сметки суми, като останалата част отива за погасяване на задълженията им към бюджета.  За първата половина на 2018 г. са наложени и 120 възбрани на недвижими имоти и 249 запори на движими вещи, собственост на длъжници (МПС, земеделска техника, машини и др.).

Проведените търгове в търновската дирекция за полугодието са 192, вследствие на които в хазната са внесени 1 095 726 лв. Публичните изпълнители от областта са организирали 72 търга и събрали от тях 89 069 лв. В общата сума влизат приходи от продажби на поземлени имоти, движими вещи, моторни превозни средства и др. Изземването на движимо и недвижимо имущество и продажба чрез търг е крайна мярка, която НАП прилага към длъжниците си.

През първите шест месеца са проведени и 31 продажби на конфискувано имущество, от които в хазната са постъпили общо 426 869,08 лв.

От НАП съветват хората и фирмите с временни затруднения при плащане на задълженията си, да потърсят контакт с публичните изпълнители на агенцията, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочване и да се избегне налагането на принудителни мерки за тяхното събиране. Съветват ги и да не забравят да проверяват дали са платили задълженията си към държавата, за да не се окажат с блокирани банкови сметки и да изпаднат в невъзможност на картови разплащания.