Образование

За оптимизирано връщане в клас настояват „Амалипе“ и мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“

Център Амалипе и училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” изпратиха становище до министрите на здравеопазването и на образованието и науката. В него те настояват да се даде автономност за местни решения при връщане на учениците в клас. Да бъде отчетен и фактът, че съществуват много големи различия по отношение броя на паралелките и тяхната пълняемост в различните училища и региони на страната. За разлика от училищата в големите градове, в които всеки клас е съставен от по няколко паралелки, голяма част от училищата в селските райони имат по една паралелка в класовете от прогимназиалното и средното образование. Често тези паралелки са маломерни, а понякога дори са слети. За много от основните училища в селските райони прогимназиалният етап е съставен от три паралелки. Гимназиалните класове в средните училища в тези региони също често са с по една паралелка.

Център Амалипе и учебните заведения от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ предлагат диференциран подход за основните училища с по една до две паралелка в прогимназиалните класове и за средните училища с по една – две паралелки в гимназиалните класове. В тях следва да бъде позволено връщане на групи от повече класове от гледна точка на факта, че в абсолютни цифри става дума за малък брой ученици. Над 600 училища – предимно в селските райони, до този момент не са имали нито един ученик или учител с Covid, сочи статистиката.