Икономика

За втори път над 1 млрд. лева събрани от ТД на НАП Велико Търново

Близо 1 милиард 122 милиона лева са събрани от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите   през 2018 година, съобщи на брифинг директорът на ведомството Ивайло Здравков. Постъпленията са с 90 милиона лева повече спрямо  2017-а. През периода са приключени 634 ревизионни производства, с 347 по-малко в сравнение с предходната година. „Тенденцията към намаляване обаче не е негативна. Тя изразява реализирането на една от основните стратегически цели на НАП – подпомагането на доброволните плащания”, коментира Здравков.

Като интересен елемент директорът на търновската НАП изтъкна контролната дейност във вид на патрули, които извършват обходи и запознават търговците със сроковете и промените, касаещи фискалните устройства и използвания софтуер и уведомяват управителите на търговските обекти, че са поставени под мониторинг.

В ход са 44 ревизии, свързани с данъчни измами и 73 проверки за установяване на факти и обстоятелства.

„Във връзка с третирането на определени рискови браншове от отдел „Контрол” са извършени 2024 анализа на задължени лица, 108 лица са поставени под наблюдение във връзка с последващото им поведение. Анализирани са 219 лица по системата еврофиск и са изготвени 99 доклада на лица, занимаващи се с търговия на течни горива”, отчете още Ивайло Здравков.

След доброволни корекции на данъчни декларации са постъпили 420 хил. лв., а от просрочените задължения са разплатени над 232 хил. лв.

През 2018 година са проведени 729 срещи с лица, задлъжнели в големи размери и на които е договорено погасяване на части на просрочения дълг. Осъществени са над 3000 телефонни контакта с длъжници, които имат основно нововъзникнали задължения, подадени са 518 заявления за плащане на части, а по искане на задължени лица са издадени 389 разпореждания за разрешение за неотложни плащания”, каза данъчният шеф.

236 възбрани на недвижими имоти и 616 запори на движими вещи, МПС, земеделска техника, машини са наложени на нелоялни собственици.  Проведени са 439 публични продажби чрез търг, от които са събрани 2,3 млн. лв. След информационна кампания сред земеделските производители в дирекцията са подадени 380 допълнителни декларации с обявени субсидии от ДФ „Земеделие”, отбеляза Здравков.

По негови думи акцент в работата на администрацията е електронната комуникация с институциите и клиентите. През отчетния период са издадени 5080 персонални идентификационни  кода, с 48 на сто повече спрямо 2017-а. 5500 лица са внесли близо 2 млн. лв. данъци чрез използването на физически  ПОС терминал.

Ивайло Здравков подчерта, че Велико Търново е шести в страната по активност в Лотарията с касови бележки – инициатива, която ще продължи и през тази година. Ще продължи и кампанията на експертите „Влез в час с данъците”, която се провежда в десет училища в областта с ученици от горния курс.