Образование

Заявка за прием на 2461 студенти български граждани внесе Великотърновският университет в МОН

Заявка за прием на 2461 студенти български граждани за учебната 2019/20 година е внесло в просветното министерство  ръководството на Великотърновския университет. Броят на първокурсниците в редовно обучение за образователните степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър е 1940, а в задочната форма – 521. Висшето училище е направило заявка още за прием на студенти  – българи, живеещи извън България – и за студенти, граждани на република Македония. Общият им брой е 389, редовно обучение. В план-приема срещу заплащане местата са  712 , за докторанти в редовна и задочна форма на обучение се предвиждат 112 бройки.

40 лева е таксата за кандидатстване след завършено средно образование и за признаване на оценката от държавен зрелостен изпит. Кандидат-магистрите заплащат 50 лева, а кандидат-докторантите 60 лв. за първи изпит и по 40 лева за всеки следващ.