Здравеопазване

Зачестяват сигналите за мръсен въздух от отоплението на административни и жилищни сгради

Сигнали от граждани за пушек и задушлива миризма постъпват в РИОСВ-Велико Търново от средата на декември 2017 г. до момента, съобщават от ивституцията. В повече от случаите става въпрос за горивни източници (котли), предназначени за отопление на административни и жилищни сгради, които са с топлинна мощност под 0,5 MW. За тях РИОСВ няма компетенции да извършва контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него.

Сигналите са за замърсяване на въздуха от комин на фургон в търновския квартал „Колю Фичето“; от аспирация на кухня към хотел и от агроаптека във Велико Търново; за дружество, което се отоплява с малък котел на дърва в Габрово; за сградата на ВиК в Горна Оряховица. Тези обекти се отопляват на дървесни пелети, въглища и дърва и действащите горивни инсталации са с ниска топлинна мощност (под 0,5 MW). Съответните общини са сигнализирани за проблемите, тъй като решението им е от техните компетенции.

При проверките не е установено изгаряне на отпадъци в котлите за твърдо гориво, предназначени за отопление на сградите. Според Закона за управление на отпадъците глобите за физически лица, които горят отпадъци, са в размер от 2000 до 5000 лв., имуществената санкция за юридически лица е от 1400 до 4000 лв. При нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци (отпадъчни моторни масла) санкцията за юридически лица се увеличава от 10 000 до 50 000 лв.