Съд

Заседанията на Апелативен съд – Велико Търново вече в изцяло обновена зала

Съставите на Апелативен съд – Велико Търново вече провеждат заседания в напълно обновена съдебна зала, след извършен ремонт и цялостна подмяна на мебелировката и оборудването.

В рамките на настоящия ремонт бе извършен демонтаж на остарялата подова настилка, която бе подменена с нова такава от гранитогрес и ламиниран паркет. Бе положена нова електрическа инсталация, допълнителни плоскости и профили, и бе извършено пребоядисване на стените и тавана. Досегашната мебелировка на залата бе заменена изцяло с нова, а именно – 8  скамейки (пейки) за посетители, бюро за съдиите и съдебния секретар, две бюра за страните и катедра за подсъдим.

За първи път страните имат възможност да използват пълноценно мобилни технически устройства, като бюрата за тях са снабдени с изводи към LAN-мрежа, посредством която ще могат да свържат устройствата си с интернет, а също така и с контакти към захранващата електрическа мрежа. Страните ще имат достъп и до безжична интернет-връзка посредством Wi-Fi. Осигурен е нов монитор за съдиите, посредством който да се извършва контрол върху воденето на протоколите в съдебни заседания, подобрено е и качеството на осъществявания аудиозапис на заседанията, оптимизирана е и работата на оповестителната аудиосистема.

Стойността на извършения ремонт на залата е 5927 лева, а стойността на подменената мебелировка и оборудване – 12 912 лева (стойностите са с ДДС), като средствата са осигурени с целево финансиране от Висшия съдебен съвет по направено предложение от председателя на Апелативен съд – Велико Търново г-н Янко Янев.

Зала №10 в Съдебната палата е единствената зала на Апелативен съд – Велико Търново и в нея ежегодно се провеждат около 700 съдебни заседания. Към настоящия момент тя е и единствената съдебна зала в апелативния район  (включващ областите Велико Търново, Русе, Габрово, Ловеч и Плевен), която е снабдена със система за осъществяване на видеоконферентна връзка.

Основен ремонт на залата не е извършван не само от създаването на ВТАС през 1998 г., но и от самото откриване на Съдебната палата през далечната 1977 година. През годините са извършвани само частични ремонтни дейности при възникнала необходимост.