Община Социални дейности

Заработи нов Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

От 1-ви юли, със Заповед на инж. Даниел Панов, се разкри социалната услуга – Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 места. Социалната услуга е в изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и предлага комплексни здравни и социални дейности, организирани в ремонтирани и адаптирани функционални помещения в сградата на ул. „Цветарска“ № 14, ет.1 в град Велико Търново. Навременна, достъпна и достатъчна подкрепа за достоен живот на хората с увреждания са предизвикателствата пред новоназначения екип от 10 души: управител, социален работник, касиер/домакин, трима трудотерапевти, четирима санитари. Предстои назначаване на ерготерапевт, психолог и медицинска сестра.

В новоразкрития Дневен център се предоставят и дейности, подкрепящи семействата на лицата с увреждания, чрез краткосрочно настаняване в иновативната услуга „Заместваща грижа“ за лицата с увреждания, за срок не по-дълъг от 14 дни в годината.

Всички дейности за подкрепа в Дневният ни център по проекта ще се предоставят дванадесет месеца – до 30.06.2023 год.