Социални дейности

Започна реализацията на проекта „Всяко дете – пълноценен член на общността“, в партньорство с Община Велико Търново

Състоя се първата среща по проекта „Всяко дете – пълноценен член на общността“, който се реализира съвместно от Сдружение „Асоциация Пелаго“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ. Партньори са Община Велико Търново, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Омбудсман на Република България, Регионална дирекция за социални дейности – Велико Търново, SOS Детски селища България, Международна социална служба – България, Начално училище Цани Гинчев – град Лясковец, ОУ “ Христо Ботев“ Велико Търново и Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Причината за разработването на този проект е липсата на системен междусекторен подход за работа с деца и младежи с комплексни потребности, във висок риск от отпадане от училище и други услуги в общността. Проектът цели да преодолее работата в изолация на отделните сектори, за да отговори на комплексните потребности на тези деца и младежи, като приложи интегриран подход за психо-социална подкрепа, подходящ за използване от всички сектори.
За да стимулира междусекторно сътрудничество, проектът ще приложи два подхода. Първо, той ще подготви образователната система да работи с деца и младежи от таргетната група, като обучи три училища да прилагат оценка на деца в риск от отпадане от училище и мултидисциплинарна работа за работа с тях. Инструментите, които проектът ще използва са разработени от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при Нов български университет и апробирани в практиката.

Втората линия на работа на проекта ще се фокусира върху подготовка на специалисти от  социални услуги, детска педагогическа стая и здравни услуги да използват подхода Амбит за интегриране на младежи и деца с комплексни потребности. АМБИТ е подход,  прилаган глобално и адаптиран в български условия в последните 18 месеца .