Образование

Започна приемът по магистърските програми във ВТУ

Днес стартира приемът по магистърските програми във Великотърновския университет. Той ще протече в три етапа – първият е от 22 юни до 10 юли, като документи се приемат онлайн в специално създадената за целта собствена електронна платформа на адрес https://epriem.uni-vt.bg/mp, както и в бюрата за прием на документи в страната.
За академичната 2020-2021 г. Великотърновският университет предлага общо 177 образователни програми (специалности) в ОКС „магистър”, които са в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
Първа онлайн своите документи подаде Зоя Георгиева от град Велико Търново. Тя ще изучава „Управление на човешките ресурси“ към Стопанския факултет.
Първо класиране ще излезе на 16 юли, а записването на приетите студенти, подали документи по първи прием, ще се извършва от 20 до 24 юли в Дирекция „Магистърски програми“.
За подробна информация: www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg/master, www.bit.ly/37JiFIP и на тел. 062/618 204.