Полиция

Започна полицейската акция „Ваканция! Да пазим живота на децата по пътя!“

Започна ежегодната полицейска акция „Ваканция! Да пазим живота на децата по пътя!“. Традиционно тя се провежда в периода 15 юни – 31 август, с цел опазване живота и здравето на децата. В тази връзка в ОДМВР – В. Търново са предприети следните мерки:

До края на учебната година при обезпечаване сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата ще се осъществява ефективен контрол за:

пресичането на пешеходците на определените за това места;

използването от родителите-водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС;

спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца, пристигащи/заминаващи на/от училище;

недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и други нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки. Предвижда се и акция „Безопасен превоз на деца“.

При установени нарушения ще се взема отношение на място или нарушителите ще бъдат призовавани по реда на ЗМВР в приемните на полицейските инспектори или в сградите на РУ и сектор ПП за вземане на отношение от служители, с правомощия за контрол по ЗДвП.

До края на месец юни 2022 г. е създадена организация за провеждане на специализирани полицейски операции (СПО) в дните, в които са организирани ученически празненства за края на учебната година и в дните на официално закриване на учебната година.

Създадена е организация за планиране СПО  през месеците юли и август, насочено към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.

Особено внимание ще се обръща на правилното поставяне и заключване (закопчаване) на предпазните колани и детските обезопасителни системи съгласно разпоредбите на Закона за движението по пътищата.

Ще се следи за изпълнението на разпоредбата на чл. 137в, ал. 5 от ЗДвП (чл.137в, ал. 5 Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка с предно разположена въздушна възглавница освен ако възглавницата не е деактивирана) и на чл. 137г, ал. 2 от ЗДвП (чл. 137г, ал. 2 Системите за обезопасяване на деца се монтират в съответствие с информацията за монтажа (инструкциите за употреба), предоставена от производителя на системата за обезопасяване на деца, в която се посочват начинът и типовете превозни средства, на които може да се използва безопасно).

При проверките ще се следи за положението на предпазния колан и ще се взима отношение във всички установени случаи на заключване (закопчаване) на колана, без еластичната му част (лентата) да преминава пред тялото на водача или пътника, оставайки зад гърба му.

При установяване на водачи на велосипеди (над 12 г.), които управляват ППС по тротоари или пешеходни пътеки, както и при други установени нарушения на ЗДвП от деца, ще се прилага ЗДвП при спазване разпоредбите на чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания.

Създадена е организация за взаимодействие с органите на ОО „Автомобилна администрация“ – В. Търново, РУО – В. Търново и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци.

Ще се извършват инструктажи на водачите и ще се проверява за недопускане управлението на автобуси от употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Ще бъдат извършвани проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките ще бъдат координирани между органите на различните институции.

Чрез полицейските и младши полицейските инспектори в малките населени места ще се проверяват собствениците на мотопеди и ще се съставят полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни, в т.ч. на малолетни или непълнолетни лица. След издаването на разпореждане по чл. 64 от ЗМВР при установяване предоставяне на МПС на неправоспособни водачи, спрямо собствениците ще се предприемат мерки съгласно ЗДвП. Мерките ще се прилагат и по отношение на собственици на мотоциклети, автомобили, трактори или други МПС, за които е известно, че предоставят управлението на МПС на неправоспособни, малолетни или непълнолетни лица. Законът за движението по пътищата ще се прилага и спрямо неправоспособните непълнолетни, навършили 16 години, установени да управляват МПС. В случаите, при които възпитателните мерки, наложени по ЗБППМН, не са постигнали целения възпитателен ефект и непълнолетният нарушител повторно е установен да управлява МПС, ще се издава и връчва наказателно постановление, с цел недопускане на пътни инциденти по вина на деца-водачи.

В периода 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г. ще се проведе и традиционната акция на полицията „Безопасно лято“. В този период в дните петък и събота от 14,00 ч. до 21,00 ч. и според интензивността на трафика ще се организира подпомагане на движението на входовете и изходите на големите населени места  и подходите към курортните комплекси.

В съботните дни, след 23,00 ч. в малките населени места ще се организират контролни проверки за ограничаване управлението на превозни средства, след употреба на алкохол, от неправоспособни водачи и с над допустимата скорост. При установяване на водач или пътник с невръчени електронни фишове ще се предприемат действия по връчването им.

 

Статистика:

От началото на годината до 13.06.2022 г.  на територията на област В. Търново са регистрирани общо 464 пътнотранспортни произшествия, от тях тежките са 98, при които са загинали 8 граждани и са пострадали 115. 17 от пострадалите са деца, от тях 2-ма неправоспособни водачи на мотоциклети, 8 пешеходци и 7 пътници в автомобили.

За същия период на милата година произшествията са били общо 438, от тях 76 тежки, при които са загинали 14 граждани, а 95 са пострадалите. 11 от пострадалите са деца, от тях 1 неправоспособен водач на мотоциклет, 3-ма пешеходци и 7 пътници в автомобили.

В периода 15.06.2021 г. – 15.09.2021 г. при пътни инциденти в област В. Търново са пострадали 16 деца. От тях 9 са били пътници в автомобили, 4 –водачи на велосипеди и 3-ма, като пешеходци.Загинали няма.

С цел намаляване и недопускане на произшествия Пътна полиция призовава водачите:

да подават сигнали за катастрофи, бедствия, аварии и други критични ситуации на телефон 112 и да търсят компетентна специализирана помощ (полиция, спешна помощ, противопожарна служба и други);

да се осведомяват предварително за маршрута и извършваните ремонти или въведената временна организация на движението по него;

да се движат със скорост, съобразена с:

пътните знаци,

пътната маркировка,

пътните условия,

релефа на местността и

конкретните метеорологични условия;

да са отпочинали преди пътуване;

да се отнасят с отговорност към шофирането особено когато превозват пътници в автомобила;

да помнят, че не са сами на пътя и

че от поведението им зависи не само техният, но и животът на останалите участници в движението по пътищата.

 

Пътна полиция напомня, че е важно:

да се използват обезопасителни колани и системи за деца (седалки; столчета);

да не се отвлича вниманието на водача;

да се правят почивки при усещане за дискомфорт или умора.

 

Пътна полиция препоръчва при натоварен маршрут водачът:

– да бъде концентриран в шофирането;

да бъде търпелив, толерантен и да не предприема рискови изпреварвания;

да се съобразява и с останалите участници на пътя;

да използва алтернативен маршрут при възможност.

 

Пътна полиция припомня:

Ако спазваш ограниченията, времето за пристигане до крайната цел се удължава, но… с малко.

Ако се движиш с по-ниска скорост, си гарантираш намален риск от катастрофа.

За някои участъци от твоя маршрут максималната разрешена скорост може да се окаже неподходяща за момента. Често времето е променливо, пътните настилки са мокри, а на места – наводнени. Има опасности от аквапланинг.

Ако мислиш позитивно, взимаш правилни решения.

 

ОПАСНОСТИТЕ:

 

Неправилно избрана скорост (в населени и извън населени места)

Несъобразена скорост при загуба на пътя заради липса на маркировка или лоши метеорологични условия

Неадекватно поведение в/извън населено място заради задръствания („тапи“)

Неспазване на дистанция

Неправилно превключване на светлини в тъмното

Шофиране в състояние на умора

Шофиране без концентрираност (разсейване с пътниците; разговори по телефона; писане на съобщения по телефона; лични/служебни проблеми и др.)

Шофиране без правоспособност

Шофиране в нетрезво състояние

Шофиране след употреба на наркотици