Денят Образование

Започна научната конференция „Визуални изследвания“

Започна научната конференция „Визуални изследвания“. Форумът се провежда за пета поредна година и се организира от катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“ във Факултета по изобразително изкуство. Тази година конференцията носи името „Визуални изследвания“, тъй като Катедрата е разработила едноименна бакалавърска програма, която стартира през 2019/2020 година.

Форумът бе открит от проф. д.н. Антоанета Анчева,   ръководител на катедрата.  Гостите приветства заместник-ректорът проф. Милко Палангурски. Той припомни, че  Факултетът по изобразително изкуство във Великотърновския университет е един от първите, които са създадени.

В конференцията участват 44 преподаватели – изявени професори, доценти, асистенти и докторанти от всички водещи висши училища и институции по изкуство от страната и чужбина: Националната художествена академия, Нов български университет, СУ „Климент Охридски”, УАСГ, ИИОЗ-БАН,  ЮЗУ „Неофит Рилски“, Великотърновския университет,  Художествената академия „В. Стремински“ в Лодз, Полша, Университета в Келца, Полша, Националната художествена академия, Букурещ и др.

Първия доклад представи проф. Валентин Ангелов,един от основоположниците на конференцията. Разработката му бе на тема „Неудовлетвореността от изкуството”

Инициирането и провеждането на форума  са провокирани от процесите, които се наблюдават в съвременното общество и в развитието на визуалните изкуства. С глобализацията на културните процеси и тоталното присъствие на визуалния образ теорията все повече се генерализира. В съвременната култура и изкуство  се наблюдават сериозни изменения – изкуството се схваща като начин на познание, самопознание, диалог, поведение и дори като директна комуникация. Особеност на феномена на съвременните художествени практики е тоталното използване и налагане на визуалния канал на възприятие. Всички тези процеси и явления ще бъдат в центъра на изследванията и дискусиите на настоящата конференция, а участниците ще представят своята гледна точка.

Успоредно с конференцията излиза и списание със същото название. То се издава на хартиен и електронен носител.

Диана Колева