Образование Община

Започна изграждането на новата детска градина в кв. „Картала“

Стартираха подготвителните дейности по изграждането на новата детска градина в кв. „Картала“, която ще е в района на ул. „Александър Бурмов“ и ул. „Стоян Михайловски“.

Кварталът е най-динамично развиващият се във Велико Търново през последните години. Общината е планирала комплексни инвестиции за подобряване на жизнената среда, които ще бъдат реализирани поетапно през мандата – нови пътни връзки през бившето Сержантско училище и към кв. „Варуша“, обществени паркинги и локални улици, зони за спорт и отдих, кът за разходка на домашни любимци, тротоари по ул. „Димитър Буйнозов“ и др.

Предвид все повечето млади семейства, които се установяват в кв. „Картала“, Община Велико Търново започва прединвестиционни проучвания и за ново училище в района – както за подходяща локация, така и за финансови механизми за проектиране и за последващо изграждане.