Образование

Започна есенният прием в Центъра за квалификация към ВТУ

Започна есенният прием на документи за кандидатстване за учебната 2021/2022 година за обучение в образователните програми на Центъра за квалификация към Великотърновския университет.

Маргарита Матеева от  Полски Тръмбеш е първият кандидат, подал своите документи. Тя кандидатства за обучение в дистанционна форма в специалност „Учителска правоспособност“. Маргарита Матеева е заявила желание да придобие две допълнителни професионални квалификации – учител по икономика и учител по география.

Есенният прием продължава до 8 октомври (за програмите в задочна форма) и до 15 октомври (за програмите в дистанционна форма).