Полиция

Започна втора част на акция „Зима“ на МВР

Започна втора част на акция „Зима“ на МВР. Тя ще продължи до 20.11.2021 г. и е под мотото “Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”. Насочена е към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Дейността на контролните органи ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.  Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.
Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение.
Акцията се провежда в продължение на 27 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР  – ГДНП , отдел „Пътна полиция“ и Български червен кръст. През последните години в партньорството се присъединиха и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.