Образование

Започва прием на документи за обучение в Департамента за продължаващо образование на ВТУ

В периода от 1 февруари до 1 март 2021 г.  в Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ започва първи (пролетен) прием на документи за кандидатстване за учебната 2021–2022 година.

В Департамента се осъществява обучение по 17 програми, насочени към повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в областта на предучилищното и училищното образование. Обучението е организирано в съответствие с чл. 60 на Наредба № 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22.07.2019 г. в частично присъствена форма. Спазвайки нормата на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 27.11.2020 г. , присъствената част на обучението се провежда при синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Документът за успешно завършено обучение е Свидетелство за професионално-педагогическа специализация (чл.48, ал.1, т.2. на Наредба №15), което е основание за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (трета ПКС) и предполага кариерно развитие на педагогическите специалисти.

Допълнителна информация може да се получи при запитване на следните телефонни номера: 0886 174 254, 062 635 853 – вътрешен 706 и на имейл brainova@abv.bg.