Образование

Започва приемът в детските градини. 762 малчугани с право на място в първа група

Родителите на тригодишни момичета и момчета могат да подават от днес заявления за прием в общинските детски градини. Документите ще се приемат до 30 април. Класирането ще се осъществи от 1 до 15 май по утвърдени критерии, сред които най-важен е настоящият и постоянен адрес на кандидатите. Записването на новоприетите деца ще се извърши от 1 до 15 юни, свободните места се обявяват на 16 юни на видно място в детските заведения и на официалния сайт на Община Велико Търново. 762 са малчуганите, подлежащи на записване в първа група на детските градини по данни на информационната система за гражданска регистрация. Те са с над 100 по-малко спрямо миналата година, уточни директорът на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова. „Не е необходимо струпване на родители още в първия ден. През последните години нямаме незаписани деца. Свободен капацитет има в ДГ „Райна Войвода” и в ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, допълни Игнатова.

57 лева е месечната такса за услугата отглеждане, възпитаване и обучение в детските градини. По думите на шефката на общинското образование родителите са коректни и няма неиздължени такси.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone