Образование

Започва кандидатстването за прием в 8 клас, вижте къде и как в областта се подават заявления

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г., съобщават от Регионалното управление на образованието във Велико Търново.

Всеки седмокласник с родител може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg  с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн, или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

Подредбата на желанията е много важна, подчертават от Регионалното управление на образованието и съветват: подреждайте паралелките в низходящ ред /започнете от най-желаната/, защото кандидатът ще бъде класиран по най-предното желание, за което му е стигнал бала. Няма ограничение за заявените желания. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;

ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;

НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2022 г.;

ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;

СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;

ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;

СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително.