Здравеопазване Образование

Започва акция за ваксинация сред над 1000 преподаватели от три висши училища в Търновско

Правят проучване сред над 1000 преподаватели в трите висши учебни заведения във Великотърновска област за ваксинация срещу COVID-19. Стартирала е кампания за изготвяне на списъци на желаещите да бъдат имунизирани във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанската академия „Д.А. Ценов“ в Свищов и Националния военен университет „Васил Левски“ в старата столица. „За целта желаещите да се ваксинират трябва да попълнят специален формуляр от прикачен файл, а ръководителят да обобщи информацията за катедрата и да я изпрати до 17 ч. на 12 януари на имейл“, се казва в разпратените съобщения до университетските преподаватели. Здравни работници от Велико Търново информираха, че страната е разделена на 6 логистични района, в които ще действат мобилни пунктове за масова ваксинация. Старопрестолният град попада в Район 2 заедно с областите Плевен, Габрово, Ловеч и Русе.