Икономика Община

Започват срещи за обществено обсъждане на изграждането на АМ Русе – Велико Търново

Срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект: изграждане на автомагистрала  Русе – Велико Търново организира агенция „Пътна инфраструктура” във Великотърновска област на 28 и 29 ноември т.г.

За населените места гр. Павликени и с. Паскалевец срещата е на насрочена за 28-ми ноември от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация – Павликени. За населените места: гр. Горна Оряховица, с. Янтра, с. Първомайци, с. Крушето и с. Поликраище срещата е от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица.

За заинтересованите граждани и организации от гр. Велико Търново, с. Беляковец, с. Никюп, с. Ресен, с. Водолей, с. Хотница, с. Самоводене, с. Момин сбор, с. Леденик, с. Пушево, с. Шемшево и гр. Дебелец обсъждането е също на 28 ноември  от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Велико Търново.

На 29 ноември среща ще се проведе с жителите на населените места: гр. Полски Тръмбеш, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Каранци, с. Куцина, с. Страхилово, с. Климентово, с. Иванча, с. Обединение, с. Полски Сеновец и с. Стефан Стамболово. Часът е 10, а мястото – сградата на Общинска администрация – Полски Тръмбеш.

ДОВОС и ДОСВ са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в администрацията на посочените общини, както и в сградата на АПИ – гр. София, бул. „Македония” № 3, стая № 509.

Докладите са достъпни и на интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.

Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.