Икономика

Заплати за над половин милион лева не са платени в срок през 2017-а

Средствата са 12 пъти повече спрямо 2016-а. Ощетени са 296 работници и служители от 25 работодатели, съобщи директорът на Дирекция „Инспекция по труда” Невена Стефанова.  След намесата на експертите са изплатени заплати в размер на 546 500 лева. Към 31 декември 8 работодатели дължат на 60 работници и служители близо 106 000 лева. Поради открита процедура по несъстоятелност „Хлебозавод” Велико Търново дължи на 29 души  69 125 лева. Трудовите правоотношения с тях са прекратени и хората са получили регистрация в Бюрото по труда за получаване на парично обезщетение. Неизплатените трудови възнаграждения остават дължими заедно със законна лихва в тригодишен давностен срок, уточни Стефанова.

1417 проверки са извършили от Инспекцията по труда през миналата година. Констатирани са 5006 нарушения на законите, като преобладава неизпълнението на норми на Кодекса на труда, каза Невена Стефанова.

344 акта за административни нарушения са съставени през отчетния период. Най-често санкционирани са строителни фирми, следват ги предприятия за производство на хранителни продукти и ресторантьорският сектор.

През отчетния период са станали 80 трудови злополуки. При инцидентите няма смъртен случай и трайно инвалидизиране.