Денят Образование

Зам.-ректорът на ВТУ : Университетът е действал законосъобразно относно обучението на италианските граждани

В сайта си ВТУ отхвърли като необосновани констатациите и препоръките, оповестени днес от Министерството на образованието и науката след извършена през април проверка във вуза. Според МОН ВТУ е допуснало нарушение, като е приело за обучение и издало свидетелства за придобиване на учителска правоспособност на 170 италиански граждани, учили в Европейския политехнически университет – Перник /ЕПУ/. След проверката от Министерството са сезирали Главния прокурор да установи как е взето решението от страна на Академичния съвет на ВТУ относно чужденците.

„В информацията, качена на сайта на МОН, неточно е записано, че ЕПУ е приел италианските граждани и ги е обучавал незаконно, като се визира новата наредба за придобиване на професионална квалификация „учител” от 7.11.2016 г., която влиза в сила от учебната 2017/2018г. Когато курсистите са приети, записани и обучавани в ЕПУ, действа старата наредба… ВТУ е действал законосъобразно, спазил е административните разпоредби и е издал чрез Центъра за квалификация легитимни свидетелства за придобиване на учителска правоспособност.” – се казва в официално становище на Великотърновския университет, подписано от зам.-ректора по учебната дейност проф. Стоян Буров.