Денят Поминък

Зам.-министър Я. Иванов: „Селекционери помагат за високопродуктивно животновъдство“

„Работим със селекционери активно, за да имаме високопродуктивно животновъдство – млечно и местно. Да подобрим биоразнообразието на животните у нас, не само с аборигените породи, които сме длъжни да поддържаме, заради генофонда“, поясни зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов, който бе на откриването на Осмия национален събор на овцевъдите, провеждащ се край Петропавловския манастир. Той допълни, че се въвеждат допълнителни изисквания за водене на документацията за племенните животни. С идеята след няколко поколения страната ни да има елитно животновъдство, което да даде своята принадена стойност.

„Всички си получиха компенсациите по засегнатите от чумата животни.  Надявам се да сме  се справили тотално с проблема. Специални програми има, които прилагаме на пограничния район по турската граница, защото там има периодично проблеми от различен характер като чума, шап, син език и др. Причината е разликата в профилактиката и мерките, които се провеждат  у нас и в съседната ни страна”, поясни д-р Иванов и посочи, че  всяка година има увеличаване на парите, които държавата отделя за животновъдите.