Култура Община

Заместник-кметът Нейко Генчев представлява българските общини в настоятелството на Фондация „Глобални библиотеки – България“

Заместник-кметът на Велико Търново по хуманитарни дейности Нейко Генчев е избран за представител на Сдружението на общините в настоятелството на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Това е ръководният орган на фондацията, учредена през 2013-а година, който гарантира изпълнението на мисията и целите й в национален и международен план.

„Силно вярвам във Вашата лична и професионална ангажираност към политиките в сферата на културата, изкуствата и образованието и съм убедена в доброто ни партньорство“, обръща се към Нейко Генчев Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

Настоятелството на ФГББ се състои от 6 членове, които се избират за срок от 5 години без ограничение в броя на мандатите. Освен Нейко Генчев, в настоящия му състав бяха утвърдени: Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища, Бисера Йосифова – изпълнителен директор на НДФ „13 века България“, Ваня Грашкина – заместник-председател на ББИА, Валентин Мундров – заместник-министър на електронното управление и Амелия Гешева – заместник-министър на културата.

Фондация „Глобални библиотеки – България” работи с мрежа от над 1000 библиотеки (регионални, общински и читалищни), покриващи 260 общини в страната, които в много случаи са единственото място за достъп до информационни ресурси и услуги за населението. Това показва особената роля и голямото значение на Фондацията за осигуряването на добри условия за личностно и общностно развитие, което е предпоставка за повишаване качеството на живот.

Фондацията влиза в 2024-а година с изключително отговорни задачи – през Плана за възстановяване и устойчивост да се създаде механизъм за изграждане на 800 дигитални хъба, които ще са разположени в читалищата в страната. Целта е обучение в цифрови умения на граждани – за работа с компютър, за достъп на хора без електронни устройства до услуги и извършване на различни дейности. Всичко това е свързано с подготовката на персонал и създаване на условия, включително внедряване на компютърна и комуникационна техника и софтуерни продукти в огромни за страната ни мащаби.

Продължава и работата по координиране на процеса на цялостната дигитализация в страната, както и конкретно – по дигитализацията на библиотечните колекции,  създаване на Единен национален портал за достъп до тях и др.