Образование

Закриват приема по две магистърски програми във ВТУ

Закриват магистърски образователни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. С решение на Академичния съвет се прекратява приемът  за специалностите „Социология и етнология на властта” в Историческия факултет,  „Информатика. Мултимедийни системи  и технологии в образованието” и за „Технологии за обучение по математика” във факултет „Математика и информатика”.

Решенията се отнасят за редовната и задочната форма на обучение и влизат в сила  от учебна  2019/20 година.