Социални дейности

Закриват дома във великотърновското село Пчелище

Домът във великотърновското село Пчелище за хора с умствена изостаналост и зрителни проблеми ще бъде закрит, коментира в старата столица Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика. Той е предложен за прекратяване на дейността според анализа на Агенция „Социално подпомагане”. Базата в социалното заведение е вече амортизирана. Преди повече от 20 години тя е номер едно  по условия за предоставяне на услуги за тази целева група. От гледна точка на съвременните изисквания обаче, домът вече не е в нормите за този вид услуга. Сградата е собственост на Съюза на слепите, който очевидно няма средства да я поддържа. В нея няма право да прави капиталови разходи Община Велико Търново, тъй като не я притежава. По тая причина администрацията в старата столица не може да кандидатства и за европейско финансиране, чрез което да се подобрят условията в дома в Пчелище.

„Това ще наложи да се създаде нов модел за деинституализацията му. Той ще включва изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип с капацитет от по 30 души във Велико Търново и съпътстваща услуга, която да осигурява всичко останало, необходимо на хората с намалено или липсващо зрение от това социално заведение. Възможно е част от тях да се върнат по родните си места. Опитът ни обаче показва, че те трудно се прибират при семействата си. Според мен най-много до 20 души биха напуснали община Велико Търново”, коментира Росица Димитрова. Тя обясни, че Общините трябва да се запознаят с анализа на Агенция „Социално подпомагане” до 11 август и да имат становища. След като стане ясно къде ще се изгражда нова социална инфраструктура, ще се коментира и идентифицирането на терените и сградите, предвидени за социалните услуги.