Община

Забранява се паленето на огън на открито и горенето на сухи треви

Заради високия риск от пожари е забранено паленето на огън на открито и конкретно – чистенето на сухи треви, стърнища и крайпътни ивици по този начин.

Кметът Даниел Панов разпореди на кметовете и кметските наместници на населените места в община Велико Търново да уведомят местните жители, земеделски производители и арендатори за рестрикциите. Използват се всички форми на комуникация – локални радиомрежи, групи и страници в социалните мрежи, както и чрез срещи с хората.

Кметовете и кметските наместници извършват също контрол върху спазването на забраната за палене на огън. Заниманията в центровете за работа с деца и младежи са на тема превенция на пожари и бедствия.