Поминък

Жътвата е в разгара си

До края на седмицата реколтата от ечемик ще бъде прибрана на 100%, информираха от Областна дирекция „Земеделие”.  Засети се 8 951 ха, а до този момент са прибрани 5 655 ха. Средният добив е 505 кг от декар.

От 59 130 ха с пшеница в областта, реколтирани са 11 752 ха. Това е 20% от общата площ. Средният добив 496 кг от дка. Спрямо миналата година добивите ще са по-ниски, заради климатичните условия през тази стопанска година, коментират експертите. В начален етап е жътвата на рапица. Прибрани са малко площи – 2 731 ха, от общо 4 100 ха. Средният добив е 329 кг от дка. Най-много са прибраните площи с посеви в Павликенско, Свищовско и Горнооряховско.

Кремена Крумова – Попова