Община

Жители на с. Ресен търсят съдействие от Общината и ВТОС заради воден режим

Жители на великотърновското село Ресен излязоха преди дни с протестно писмо заради недостиг на вода. То е изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областния управител на Велико Търново, Общината и управителят на „ВиК Йовковци” – Велико Търново. Придружена е с близо 630 подписа на живущи в селото. Всъщност, населеното място има сериозни затруднения с водоснабдяването и въвеждането на воден режим от близо десетина години, за което неведнъж са сигнализирани институциите. Инж. Васил Драганов, председател на Инициативния комитет в с. Ресен разясни трите предложения на жителите на населеното място за разрешаване на проблема с безводието:

Първо – да се спре с бездушното отношение към жителите в селото. В него има бизнес, училище, детска градина. Искаме оторизираните лица да разберат, че това е на прага на нетърпимостта. Втора стъпка – да дойдат на място, в кметството оторизираните органи, в наше присъствие, на Инициативната група да си кажем вижданията. Държим да присъства директорът на „ВиК – Йовковци“, най-компетентният за това съществуващо положение. Дружеството има правата да въвежда режим, но и ангажимент и  отговорност да следи за състоянието на водопроводната мрежа. Искаме да знаем за текуща поддръжка,  с. Ресен на какво място стои в плановете на дружеството? Какви средства са вложили за подобряването на състоянието на водопровода? Каква е инвестиционната им политика? Пари от европейски програми няма да има! Ако не им стигат средствата, да потърсят съдействие на по-горно ниво. Какво смятат да направят с 25 км. водопровод в селото?„, питат в протестното си писмо жителите.

Системата е изградени през 60-те години на миналия век с личен труд на хората в селото. Това са етернитови тръби, които съдържат  канцерогенен материал, недопустим с европейските изисквания.

И като знаят, че е недопустимо, дали имат план да подновят тръбите? Имало достатъчно водоизточници за захранване на каптажа в селото, посочват от ВиК. Загубите били над 50%, че и достигали до 70%. Какво направиха да се ограничат тези загуби? Това дали е управленска немощ или нежелание, не знаем, но искаме да се стъпи на здрава основа. Трето – да започне обследване на цялата ситуация и да се вземе  решение на компетентните служби. Е, ли е възможно Община Велико Търново и респективно „ВиК Йовковци“ да реши проблема или да се търси и иска съдействие от компетентните органи или по-нагоре, и да се вземат мерки. Да се търси финансиране, решения за цялостен ремонт или нови водоизточници да се търсят. Не искаме оставки, нито имаме политически претенции, нотки и допирни точки с политически партии и ситуацията у нас. Искаме да решим един житейски казус, от който зависят 2 200 души, жители на с. Ресен“, изяснява казуса инж. Драганов.

Протестното писмо на жителите е подкрепено от кмета на населеното място Йорданка Колева.

Очаква се проблемът с безводието в селото да се разгледа на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.

Кремена Крумова – Попова