Икономика Община

Жителите на Велико Търново вече могат да заплащат местните данъци и такси

Жителите на Велико Търново и населените места от общината вече могат да заплащат местните данъци и таксата за битови отпадъци за 2022 година. Вноските могат да бъдат направени на две части – до 30 юни и до 31 октомври. 5 на сто е отстъпката, ако данъците върху сградите и превозните средства бъдат платени в целия им размер до 30 април, съобщи директорът на Дирекция „Местни данъци и такси“ Вежен Пенев. Той отбеляза, че тази година има увеличение на ставките за придобиване на имущество  от 2,5% на 3% и на такса смет – от 1,3 промила на 1,7 за жилищни имоти на физически и юридически лица във Велико Търново, в по-големите населени места извън областния център увеличението е от 5,5 на 6,5 промила, а в малките села – от 4,5 на 5,5 промила.

Преференции за такса битови отпадъци няма. Ако собственик не използва целогодишно имота си, трябва да подаде декларация по образец, но се освобождава само от плащането „сметосъбиране и сметоизвозване“. Третият компонент „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  в населените места“ се заплаща. „Смята се, че всеки, който притежава имот, солидарно трябва да отговаря за услугата“, коментира Пенев.

Плащанията се приемат на касите в офиса на Общинската данъчна служба на ул. „Христо Караминков“ № 19, в изнесения център на ул. „Оборище“ № 18, по електронен и банков път, чрез пощенски запис. Могат да се извършат чрез НАП, но  с ПИК и чрез сайта на Общината с персонален идентификационен номер.