Коментари

Ж. Живков: „Бюджетът по новата ОСП окончателен в края на юни“

„Коментар по политиките, които се водят по новата Обща селскостопанска политика /ОСП след 2020 г. – б.а/ преди да бъдат одобрени, може да направи само министърът на земеделието. Това което аз имам като информация е, че до края на юни месец ще се вземе окончателното решение за бюджета, дали ще бъде намален и с колко, с проценти и различните стълбове“. Това коментира изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ Живко Живков по време на VII-я Национален събор на овцевъдите, който се провежда край Петропавловския манастир от 11 до 13 май.

„Брекзит не е окончателно приключила тема, има намерения да се намали общата сума с 5% за страните членки, а  по ос 1 – 4%. Това са само намерение, но окончателно решение към този момент няма за новата ОСП. Бяха изплатени 441 млн. лева за зелените плащания. Вярно е, има земеделци, не само биопроизводители, които не си получиха сумите, част или пълна оторизация. Това е породено от новия начин на калкулиране, който се прилага за първи път тази година по тази схема за санкции и бързи проверки на място. В момента темата е в МЗХГ за становище как да бъдат извършени калкулациите на такива бенефициенти и да са разплатени средствата. Относно животновъдния бранш, смятам че всичко е нормално през изминалата кампания като плащания. Промените с Наредба 3 /касаещи директните плащания – б.а./ са текущи, предстоят плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ за животни и ВПС /висока природна стойност – б.а/”, заключи в отговор на въпроси на Общинско радио изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков.

Кремена Крумова – Попова