Община Социални дейности

Жертви на домашно насилие получават помощ в кризисния център във Велико Търново

Кризисният център за лица във Велико Търново ще приема жертви на домашно насилие от 1 юли. В момента се обучава екипът, който ще работи в двете къщи на комплекса, сподели пред журналисти Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината. Капацитетът на услугата е 30 потребители. Те могат да получат закрила в двата дома, които са с по 15 места. Това не изключва и подпомагане на жертвите извън  кризисния център при получаване на сигнал.

21 души ще работят с пострадалите – социални работници, психолог, медицинско лице, трудотерапевти, предвидена е и невъоръжена охрана от шестима души. Управител на кризисния център за пострадали от домашно насилие е Наталия Петкова. Създава се модел за предоставяне на областна услуга. Така че в социалното заведение закрила ще получават хора и от десетте общини, коментира областният управител проф.д-р Любомира Попова. Максималният престой в кризисния център може да е шест месеца. Но екипът ще подхожда индивидуално и при сериозна необходимост той може да е и повече. С предоставянето на социалната услуга се реализират различни дейности – кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, подобряване или формиране на умения за социално включване, индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активно включване в обществения живот.

„Дейността на центъра трябва да е гъвкава и мобилна. Да е ясен профилът на услугата и кои случаи могат да бъдат поемани в него, като в същото време се работи и за превенцията и идентифициране на рисковете от домашно насилие в съответните квартали, например. Не е задължително всеки от случаите да е свързан с извеждане от домашната среда и настаняване в центъра. Той не е приют за бездомни. Рядко и по изключение може да се допусне и такъв случай до изясняването му”, обясни Росица Димитрова.

На жертвите трябва да се предложи адекватно решение. За съжаление техният брой расте. „През миналата година по Закона за домашното насилие са гледани 52 дела. Те са приключени, постановени са мерките за защита. Но насилието може да не е само в домашна среда”, коментира Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново.

Бенефициент на проекта „Изграждане на кризисен център за лица” е Община Велико Търново. За дейностите бяха предоставени над 2 милиона лева по ОП „Региони в растеж”. Близо 250 хиляди лева е финансирането на услугата от 1 март по ОП „ Развитие на човешките ресурси”. Намерението е от началото на януари дейността в услугата да се финансира от държавния бюджет.