Икономика

ЕНЕРГО-ПРО апелира за отговорно стопанисване на електросъоръженията

Във връзка със зачестили сигнали към медиите и правораздавателните институции относно необeзопасени кабели, стълбове и други съоръжения, намиращи се в градска среда, ЕНЕРГО-ПРО уточнява, че чрез електроразпределителното си дружество ЕРП Север поддържа всички свои енергийни обекти в режим на безопасна експлоатация. Компанията няма ангажимент по поддръжката и стопанисването на съоръжения, които са част от уличното осветление, собственост са на кабелните оператори или са свързани към частните рекламни светещи билбордове. Отговорността за тях е ангажимент на съответните общински или частни дружества. ЕРП Север оказва подкрепа на общините при казуси, свързани с електрозахранването, но е необходимо отговорното поддържане в добро техническо състояние на обектите да бъде приоритет за всички собственици.