Коментари Политика

Емил Врежаков: Македония даде добър пример на своите съседки

Това коментира търновският историк Емил Врежаков, който само преди дни се включи в международна кръгла маса по въпросите на Западните Балкани, проведена в Струмица.

Малцина очакваха, че гордият македонски народ наистина ще пристъпи към промяна на името, макар промяната практически да не е кардинална. „България и Македония дадоха много добри примери. И ако България помогна на Македония по пътя към евроинтеграцията, то би било хубаво през следващия период, в който балканска държава поеме председателството на съвета на ЕС –  в случая това е Хърватия, тя да продължи тази тема. В момента председателства Румъния, но тя като че ли остави Западните Балкани на втори план. България бе определена, като територия на стабилност, Македония вече пое по своя европейски път, но има и други държави на Балканите, които са по-проблемни. Босна и Херцеговина, Албания, където има постоянно сблъсъци, Косово… Те имат нужда от подкрепа, за да се установи стабилност в региона. Аз се надявам, че Хърватия, която има силно присъствие в Босна и Херцеговина като хърватско малцинствено население, ще подкрепи Босна по този път”, убеден е търновският историк, който е и възпитаник на Института за политика към БАН.

По негово мнение, за да бъде забравена ненужната вражда на Балканите и да бъдат излекувани раните, е нужно да бъде изградено едно ново, съвременно общество, чиито кръгозори надхвърлят междусъседските вражди. „Така и ще стане. Исторически обособените шовинизми ще бъдат победени чрез евроинтеграция. Границите ще бъдат отворени –  националният идеал за обединение на българското землище като присъствие на Балканския полуостров, както и националните стремежи на другите балкански държави – те реално ще бъдат реализирани, когато паднат границите по между им. Народите ще бъдат обединени, ще бъдат отворени… Ще живеят в мир – по самото европейско законодателство, по международното право и с идеята за интеграцията между страните и народите помежду им. Основната идея и основната цел на ЕС ще се реализира на Балканите и те – от регион на безпокойство, както са известни в цяла Европа, ще се превърнат в един регион на стабилност”, категоричен е визионерът.