Икономика

Електроразпределение Север АД ще информира клиентите за либерализацията на пазара на ел. енергия

Електроразпределение Север АД ще изпрати персонални писма на всички свои клиенти, за които ще настъпи промяна с предстоящите промени в Закона за енергетиката. Нововъведенията бяха представени тази седмица от Валентин Николов – председател на парламентарната Комисия по енергетика. Очакванията са от 1 юли 2020 г. да продължи процесът по либерализация на пазара на електроенергия, като стопанските потребители, чиито обекти са присъединени на над 30 kW и битовите клиенти с присъединена мощност над 50 kW ще преминат от регулиран на свободен пазар.

Електроразпределителното дружество вече извършва анализ на клиентите, които ще трябва да изберат доставчик на електроенергия на свободен пазар от следващия ценови период, и ще им окаже пълно съдействие в процеса с допълнителна информация и своевременна комуникация.

Очаква се промените в Закона за енергетика да бъдат официално внесени в парламента през месец март, а след приемането им да влязат в сила от 01.07.2020 г.