Денят Култура

Експозиция показва дарителите на Държавния архив във Велико Търново

С дигитална изложба „Дарители на ценни документи“, събрала част от последните постъпления, доброволни дарения от личности, допринесли с дейността си за развитието на науката, културата, изкуството, посреща 9 юни Държавният архив във Велико Търново. На тази дата през 1948 г. под егидата на ЮНЕСКО е създаден Международният съвет на архивите. От 2007 г. насам на 9 юни светът отбелязва Международния ден на архивите. Целта е да се покаже на обществото значението на архивите – част от културното наследство и безценен източник на информация, и на професията архивист.

В България, освен Международния ден на архивите,     се отбелязва и 10 октомври. Датата се свързва със създаването на Архивно управление към Министерството на вътрешните работи. Това става с указ на Президиума на Народното събрание през 1951 г. От 1960 г. Държавна агенция „Архиви“ е член на категория А на Международния съвет на архивите при ЮНЕСКО и участва в неговата дейност и организираните форуми. С формирането на европейския клон на архивите през 200 г., Агенцията става негов постоянен член.

Държавният архив във Велико Търново е създаден през април 1952 г. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на документи на Областна администрация, на Общините във Великотърновска област, на териториалните структури на държавни органи и пр.
Изложбата „Дарители на ценни документи“ може да се види на страницата на Държавен архив – Велико Търново във Фейсбук.

За поредна година Дървен архив Велико Търново номинира читател и партньор по повод днешния Международен ден на архивиста. За читател на 2019 година е предложена Валентина Алуркова, а за заслужил партньор в популяризиране на документалното богатство – Регионалната библиотека „П.Р. Славейков” и  „Янтра днес“, областен всекидневник.