Денят

Експерти обсъдиха практиката по прилагане на законодателството във водния сектор

В РИОСВ – Велико Търново се проведе работна среща по въпроси от практиката, свързани с прилагане на законодателството във водния сектор. В срещата взеха участие 32-ма ръководители на експлоатационни райони, пречиствателни станции и лаборатории на „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново, „ВиК“ ООД – Габрово, както и експерти на БДДР – Плевен и РИОСВ – Велико Търново.

Срещата е поредната инициатива за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март. Бяха обсъдени въпроси по прилагане на наредбите, свързани с условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води в канализационните системи на населените места, за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, във връзка със Закона за водите.

Музикален поздрав към участниците в срещата отправиха ученици от СУ „Ем. Станев“, Велико Търново. Те представиха и собствени макети, посветени на водата. В кампанията за Деня на водата тази година взеха участие повече от 270 ученици от Велико Търново – ЧПГ „Американски колеж Аркус“, ПГЕ „Александър С. Попов“, СУ „Емилиян Станев“ и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, СУ „Бачо Киро“ – Павликени, СУ „Максим Райкович“ – Лясковец, ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, СУ „Цветан Радославов“ – Свищов, ОУ „Проф. Пенчо Райков“ – Трявна.