Денят

Екоминистерството предупреждава за спад на нивото на язовирите

Екоминистерството предупреди за пестене на водния ресурс, защото водата в язовирите е започнала да пада. Благодарение на предприетите от Министерството на околната среда водите мерки и положените максимални усилия, тази година нивото в язовирите в страната започна да пада едва през месец август заради намаляващия приток. В тази връзка Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ призовава всички водоползватели да предприемат действия за пестене на ресурса и намаляване на загубите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

През тази година е гарантирана водата за питейно битово водоснабдяване на населените места, които се водоснабдяват от управляваните от МОСВ 52 комплексни и значими язовири.

От началото на 2020 г. досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. куб. м вода и до края на напоителния сезон не се предвиждат съществени ограничения.

Същевременно МОСВ предупреждава земеделците от Североизточна България, че трета поредна година в този регион има засушаване и ако през есенно-зимния сезон се запази тенденцията на намален приток, то същият ще трябва да се използва от тях и през напоителен сезон 2021 г.

Възможно е ресурсът да се окаже недостатъчен, поради което земеделските производители следва да помислят и за алтернативни водоизточници.

Допълнително е направено изменение на месечния график за август 2020 г., като от язовир „Батак“ са предоставени 5, 550 млн. куб. м вода за напояване. Общо разрешените обеми за напояване от язовир „Батак“ през август възлизат на 38,550 млн. куб. м.

Всички усилия на МОСВ са насочени към запазване на ресурса в язовирите и съхранение на водата в тях за следващата 2021 г. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли е 4197,2 млн. куб. м, представлява 63,6 процента от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение, наличните в тях завирени обеми към 30 юли са както следва: за питейно-битово водоснабдяване – 70,2 на сто от общия им обем; за напояване – 42,2 процента; за енергетика – 76,6 на сто.