Образование

Екип от Гимназията по туризъм участва в международна конференция

Гергана Терзиева, ученичка от XIIв клас, специалност „Туристическа анимация“ и инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети в Професионалната гимназия по туризъм  участваха в онлайн конференция, посветена на образованието за демократично гражданство в дигиталната ера.  Форумът беше организиран от ЮНЕСКО и Съвета на Европа. В него се включиха  представители на 15 държави – Франция, Италия, Русия, Швейцария, Великобритания, Бразилия, Чили, Перу, Мексико, Коста Рика, Хонконг, Австралия, Бахрейн, Гърция, Филипините.

Екипът на  най-голямата професионалната гимназия в областта е убеден, че училището е мястото, където децата формират своите компетентности за демократична култура, включващи ценностите, нагласите, критичното разбиране, уменията и знанията. Това е и причината учителите да вдъхновяват младите хора да участват в  национални и международни проекти, състезания, форуми и конференции“, каза инж. Проданова

.