Култура Образование

Екип от библиотеката бе на посещение в Португалия по проект за дигитализацията на книжните материали

Директорът на Регионална библиотека „П.Р.Славейков” – Велико Търново доц. д-р Калина Иванова заедно с трима библиотечни специалисти от културната институция бяха на посещение в град Мафра, Португалия. Те участваха в трета работна среща по проект „Digi Prior: Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали”.

Регионалната библиотека е координатор на проекта, а партньори са Студентско общество за компютърно изкуство – София, Окръжна библиотека „Джордж Баритиу” – Брашов, Румъния, Фондация „Доминен”, Нидерландия и Библиотеката в Националния дворец на Мафра, Португалия.

„Бяхме посрещнати много топло. Приветствани бяхме от кмета на Община Мафра Хелдер Соуса Силва, който сподели, че е отворен за подобни европейски проекти, в които се обменят добри идеи и опит, чрез които културното наследство на всяка страна участничка става видимо за по-широк кръг от ползватели. Спомена, че се гордее с богата и красива библиотека, която имат и е запознат с проблемите, които съпътстват работата й, свързани с дигитализацията на богатия фонд от редки и ценни издания. Защото чрез цифровата трансформация ще бъде разкрито книжното богатство на библиотеката за различни научни изследвания, а също ще има възможност редица европейски страни да попълнят празните места от собствената си история”, разказа доц.д-р Иванова.

В срещата участва и директорът на Националния дворец на Мафра Сержио Горжау.

„Представихме нашата учебна платформа, качена на сайта на Регионалната библиотека, в която всеки, който желае може да премине модулите, да разработи тестовете и да получи сертификат за проведеното обучение. Може да разгледа методиката и тези, които работят с ценни и редки издания на база калкулатора, да си направят собствено приоритизиране за изданията,  които са по-належащи за дигитализация”, допълни директорът на великотърновската библиотека.

Проектът „Digi Prior: Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали” продължава още една година. В момента се разработват видеа, какво представлява проекта. Предстои финална Национална конференция, на която ще бъдат представени продуктите и ще има  краткосрочни обучения.

Кремена Крумова – Попова