Образование

Единна платформа за електронно обучение във всяко училище, препоръчват родители от областта

185 родители от област Велико Търново попълниха анкетата на Регионалното управление на образованието относно провеждането на обучението от разстояние в електронна среда. Резултатите показват, че родителите на деца в началния етап са били най-активни. Те съставляват 71 на сто от всички участници в изследването. 182-ма родители или 98,4 на сто – отговарят, че детето им е включено в някаква форма на дистанционно обучение. Трима родители /1,6%/ са посочили, че тяхното дете не е обхванато в режима. При разглеждане на техните отговори на останалите въпроси в анкетата се вижда, че учителите работят с тези ученици от разстояние чрез други комуникационни канали – социални мрежи (Viber, Skype, Facebook Messenger, Facebook групи, Instagram и др./, електронен дневник и електронна поща

В анализа на експертите се казва, че учителите използват комбинация от комуникационни канали. Най-често това са платформи за онлайн обучение. Социалните мрежи имат по-скоро подкрепяща и информационна функция. Чрез тях учителите информират учениците и родителите за насрочените онлайн срещи или възлагат и получават домашните работи на учениците.

„Срещаме трудности, но се справяме”, твърдят родителите на въпроса „Какви трудности срещате при  дистанционното обучение”. 80 на сто смятат, че децата им се чувстват по-мотивирани от новите методи на преподаване. Повече от половината подчертават, че децата им придобиват умения за организация на дневната си ангажираност, малко над 20% са доволни, че върху детето им не може да бъде оказван физически тормоз

Като недостатък 135 от родителите отбелязват увеличеното време, което детето прекарва пред компютъра. 60 на сто заявяват, че домашните на ден са по три, 41 % отбелязват, че са доволни от формата на образование и от комуникацията с учителите.

Близо 70 % от родителите посочват, че тяхното дете се подготвя напълно по преподаваните учебни предмети. Това е резултат от съвместните усилия на учителите и на родителите, както и на осигурената подкрепяща среда в семейството, коментират от РУО.

Според препоръките на родителите  образователният инспекторат предприема конкретни мерки, а те са –  Поетапно преминаване към единна платформа за обучение за всяко отделно училище;·  Повишаване броя на учителите, които работят в образователни платформи и виртуални класни стаи.·  Прецизиране на възложените домашни работи като обем и срок за изпълнение, насоки при възлагане и отчитане на· изпълнението на домашните работи и за анализ на резултатите;  Усъвършенстване на мениджмънта на класа в електронна среда.

Резултатите са публикувани на сайта на РУО.