Поминък

Евростат: Над една трета от българите не могат да посрещнат неочаквани разходи

През 2019 г. в близо една трета от хората в Европейския съюз (32%) не са можели да посрещнат неочаквани финансови разходи, сочат публикувани днес данни на статистическата служба Евростат.

В България делът на тези хора е над средния за Евросъюза – 36,5 на сто.

Най-голям дял на хора, които не могат да се справят с неочаквани разходи се съобщава в домакинствата, които се състоят само от един човек, както и при самотни родители на непълнолетни деца.

Сред страните членки най-голям е делът на хора, неспособни да посрещнат изненадващи разходи, в Хърватия, където те са над половината (52%). Следва Латвия (50%), Гърция и Кипър (по 48%), Литва (47%) и Румъния (44%).

Най-нисък е делът в Малта – 15 на сто. След нея се нареждат Люксембург, Австрия и Швеция, в които само една пета от населението (по данни от 2018 г.) не може да се справи с неочаквани разноски.