Образование

Европейско признание получи магистърската програма по конферентен превод на ВТУ

Магистърската програма по конферентен (устен) превод стартира във Филологическия факултет преди 15 години със съдействието и финансовата подкрепа на Генералната дирекция по устен превод към Европейската комисия, Брюксел, Белгия. Първите три години програмата получи субсидия в размер на над 70 000 евро и с нея бяха оборудвани две специализирани зали за обучение. От миналата година програмата отново започна да получава субсидия, с която досега е оборудван с техника още един модерен кабинет.

От 2013 г. програмата се признава от Асоциацията на устните преводачи в Германия (VKD), което по принцип благоприятства реализация на възпитаниците на университета и там. Елица Калдерон, която е завършила програмата през 2011 г., е член на Асоциацията и се изявява като устен преводач в Германия и Австрия.

Сред завършилите програмата има и устни преводачи, които успешно са издържали акредитационните тестове и работят за институциите на ЕС в Брюксел и Люксембург. Сред тях e Марина Чонева от първия випуск, която вече е сред изявените представители на професията.

Приетите за обучение в програмата студенти могат да кандидатстват за стипендия от Генералната дирекция по устен превод към ЕК в размер на 2 400 евро.

Европейската комисия цени високо постиженията на Великотърновския университет в областта на чуждите езици. Университетът е основното българско звено за подготовка на елитни преводачи по повече от 20 езика. Към тази и останалите бакалавърски и магистърски програми по превод на чужди езици интересът е огромен, събират се кандидати от цяла България и чужбина. Университетът трудно успява да удовлетвори всички желаещи, затова обмисля разширяване на преподавателския състав и модернизиране на учебната база. Много български и чужди фирми и колцентрове непрекъснато се обръщат към университета за специалисти с владеене на чужди езици. Предлагат се и високи възнаграждения.