Образование

Европейският университетски институт набира кандидат-докторанти до края на месеца

Европейският университетски институт (ЕУИ) набира кандидати за докторантски програми за новата академична 2020/2021 година до 31.01.2020 г. (петък). Кандидатстването тече от началото на месец ноември миналата година. Желаещите могат да подават документи онлайн до края на месец януари 2020-а.

Министерството на образованието и науката ще предостави на одобрения кандидат една стипендия в размер на 1315 евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На бъдещия докторант се полагат и средства за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година е за сметка на Института. Пълните финансови условия за кандидатстване са публикувани на www.eui.eu.

Европейският университетски институт се намира във Флоренция, Италия и е създаден през 1972 г., на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия. Институтът предлага докторантски програми и научни изследвания в областите История и цивилизация, Икономически науки, Юридически науки, Политически и социални науки.