Денят Икономика

Ева Майдел: Единният цифров портал ще осигури бърз достъп до качествена информация и услуги

„Единният цифров портал ще осигури бърз достъп до качествена информация и услуги за европейските граждани и предприятия“, заяви българският евродепутат Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) по време на изказването си в пленарна зала на Европейския парламент по доклада за  единен цифров портал.

 

„92 % от потребителите и предприятията не познават предоставяните на европейско равнище онлайн услуги и не знаят към кого да се обърнат в случай на проблем. Липсата на такъв инструмент води до пропуснати ползи за гражданите и бизнеса, тъй като чрез него европейските предприятията биха могли да спестяват между 11 и 55 милиарда евро годишно“, коментира българският евродепутат.

 

Според думите на Майдел (ГЕРБ/ЕНП), която е и член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент, порталът е място, чрез което ще се промени облика на вътрешния пазар и ще се даде равен достъп на студенти, предприемачи и работници до информация на всички официални езици на Европейския съюз.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone