Спорт

ТД „Трапезица 1902“ и СУ „Вела Благоева“ изпратиха група в похода „По стъпките на Ботевата чета“

Туристическо дружество „Трапезица 1902“ и СУ „Вела Благоева“ във Велико Търново организираха група с 21 участници, които се включиха в похода „По стъпките на Ботевата чета“ от 27 май до 2 юни. Учениците са от 9 до 11 клас, четирима представители на дружеството са в помощ на групата. Осигурен е придружаващ транспорт за бивачните съоръжения и багажа на участниците. Финансирането на включването в националния поход е благодарение на благотворителната инициатива на ТД „Трапезица 1902“, чрез която възстановеният юношески туристически клуб към дружеството ще има участие и в другия голям поход Ком – Емине. Финансово участието подпомага и Община Велико Търново.